Náš tým

JUDr. Jan Skřipský, Ph.D.

Společník kanceláře

V roce 1994 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy University v Brně a nastoupil jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři JUDr. Petra Grobelného, tehdy samostatného advokáta. Do roku 1997 kontinuálně vykonával generální koncipientskou praxi a od roku 1998 je advokátem. V roce 1998 taktéž absolvoval na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně doktorandské studium, které zakončil obhajobou dizertační práce z občanského práva.

Poskytuje právní služby v rámci generální praxe, přitom se zaměřuje se na obchodní právo, včetně práva obchodních korporací, sportovní právo, poskytuje komplexní právní servis v oblasti převodu nemovitostí, řešení pohledávek a závazků, včetně aspektů související s insolvenčním řízením a zabývá se též obhajobou v trestních věcech, a to především v oblasti trestných činů souvisejících s podnikáním.

Dlouhodobě se věnuje problematice kárné odpovědnosti advokátů, od roku 2002 do roku 2021 byl členem Kárné komise České advokátní komory, z toho od roku 2017 do roku 2021 jejím místopředsedou. Od roku 2021 je členem Odvolací kárné komise České advokátní komory. Je také členem Zkušební komise České advokátní komory pro advokátní zkoušky v oboru trestního práva.

Telefon

+420 602 769 391

Ev. číslo ČAK

ČAK 4526

ID dat. shránky

cqngduc

Specializace

Obchodní právo

Počet právníků: 3

Směnečné právo

Počet právníků: 3

Trestní právo

Počet právníků: 7

Pracovní právo

Počet právníků: 3

Advokátní úschova

Počet právníků: 4

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

Počet právníků: 4

Další členové týmu

JUDr. Petr Grobelný

Společník kanceláře

JUDr. Pavel Nastis

Společník kanceláře

Mgr. Petr Vaněk

Společník kanceláře

Adresa
Advokátní kancelář
Grobelný & Skřipský

Sokolská třída 936/21
Ostrava – Moravská Ostrava
PSČ 702 00

Máte dotazy na naše služby?
Napište nám