Právní služby

Obchodní právo

právní vztahy vyplývající ze zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník i ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

  • obchodní korporace (obchodní společnosti a družstva), spolky, fundace a nadace – zakládání, vznik, trvání, přeměna, rušení, zánik; vypracování společenských a zakladatelských smluv a stanov; svolávání, příprava a vedení ustavujících schůzí a valných hromad, vč. zajištění účasti notáře; zpracování návrhů ve vztahu k obchodnímu rejstříku
  • obchodně závazkové vztahy vyplývající ze zákona č. 513/1991 Sb. – vymáhání práv a povinností vyplývajících ze smluv, zajištění pohledávek, právní rozbory uzavřených smluv, výpovědi smluv
  • nekalá soutěž – prostředky ochrany před nekalosoutěžním jednáním či omezováním účasti jiných v hospodářské soutěži
  • zpracování všeobecných obchodních podmínek
  • zastoupení před soudy všech stupňů včetně rozhodčích

Specialisté

JUDr. Jan Skřipský, Ph.D.

Společník kanceláře

+420 602 769 391

ID datové schránky: cqngduc

JUDr. Pavel Nastis

Společník kanceláře

+420 724 096 821

ID datové schránky: bv7gtng

Mgr. Petr Vaněk

Společník kanceláře

+420 724 096 824

ID datové schránky: mb4f2az

Další právní služby

Občanské právo

Počet právníků: 7

Směnečné právo

Počet právníků: 3

Trestní právo

Počet právníků: 7

Pracovní právo

Počet právníků: 3

Rodinné právo

Počet právníků: 4

Exekuce a výkon rozhodnutí

Počet právníků: 2

Adresa
Advokátní kancelář
Grobelný & Skřipský

Sokolská třída 936/21
Ostrava – Moravská Ostrava
PSČ 702 00

Máte dotazy na naše služby?
Napište nám