Náš tým

JUDr. Petr Grobelný

Společník kanceláře

JUDr. Petr Grobelný je absolventem Právnické fakulty v Brně, kde v roce 1982 složil rigorózní zkoušku. V roce 1983 nastoupil jako koncipient do tehdejší Advokátní poradny v Ostravě a po vykonání advokátní zkoušky se stal od 1.11.1985 advokátem. Soukromou praxi vykonává od 1.7.1990 a od 1.1.1998 bylo založeno sdružení Grobelný & Skřipský. Poskytuje právní pomoc zejména v oblasti trestního práva, majetkového a rodinného práva a náhrady škody občanskoprávní a pracovněprávní.

JUDr. Petr Grobelný publikoval odborné články v řadě právnických časopisů – Právník, SZ, Bulletin Advokacie, Soudní rozhledy. Jedna z prací obsahující právně-lékařské téma byla publikována jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.

Mezi jeho záliby patří zejména sport a výtvarné umění.

Telefon

+420 602 769 390

Ev. číslo ČAK

ČAK 0143

ID dat. shránky

uqqhmti

Specializace

Občanské právo

Počet právníků: 7

Trestní právo

Počet právníků: 7

Pracovní právo

Počet právníků: 3

Rodinné právo

Počet právníků: 4

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

Počet právníků: 4

Další členové týmu

JUDr. Jan Skřipský, Ph.D.

Společník kanceláře

JUDr. Pavel Nastis

Společník kanceláře

Mgr. Petr Vaněk

Společník kanceláře

Adresa
Advokátní kancelář
Grobelný & Skřipský

Sokolská třída 936/21
Ostrava – Moravská Ostrava
PSČ 702 00

Máte dotazy na naše služby?
Napište nám