Právní služby

Advokátní úschova

Poskytuje svým klientům možnost využít advokátní úschovy finančních prostředků. Advokátní úschova jako jedno z alternativních řešení úschovy finančních prostředků, poskytuje klientovi jistotu řádné úschovy, správy a výplaty peněz, jež mnohdy mohou být předmětem smluvních vztahů. Advokátem přijaté finanční prostředky jsou po celou dobu úschovy složeny na zvláštním bankovním účtu, oddělené od jiných finančních prostředků, a to včetně těch, které jsou  předmětem jiné advokátní úschovy. Advokátní úschova je založena na řádné písemné smlouvě o úschově, ze které vyplývají práva a povinnosti stran, zejména povinnosti advokáta o způsobu nakládání se svěřenými finančními prostředky.

Advokátní úschovu doporučujeme našim klientům využívat především v případech, kdy je splnění peněžitého závazku vázáno na splnění povinnosti jejich smluvního partnera, např. úschova finančních prostředků při převodech nemovitostí.

Specialisté

JUDr. Jan Skřipský, Ph.D.

Společník kanceláře

+420 602 769 391

ID datové schránky: cqngduc

JUDr. Pavel Nastis

Společník kanceláře

+420 724 096 821

ID datové schránky: bv7gtng

Mgr. Petr Vaněk

Společník kanceláře

+420 724 096 824

ID datové schránky: mb4f2az

Mgr. Dan Pospíšil

Společník kanceláře

+420 602 708 510

ID datové schránky: d24gjkj

Další právní služby

Občanské právo

Počet právníků: 7

Obchodní právo

Počet právníků: 3

Směnečné právo

Počet právníků: 3

Trestní právo

Počet právníků: 7

Pracovní právo

Počet právníků: 3

Rodinné právo

Počet právníků: 4

Adresa
Advokátní kancelář
Grobelný & Skřipský

Sokolská třída 936/21
Ostrava – Moravská Ostrava
PSČ 702 00

Máte dotazy na naše služby?
Napište nám