luci8

JUDr. Jan Skřipský, Ph.D.

V roce 1994 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy University v Brně a nastoupil jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři JUDr. Petra Grobelného, tehdy samostatného advokáta. Do roku 1997 kontinuálně vykonával generální koncipientskou praxi a od roku 1998 je advokátem. V roce 1998 taktéž absolvoval na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně doktorandské studium, které zakončil obhajobou dizertační práce z občanského práva.

Poskytuje právní služby v rámci generální praxe, zaměřuje se na obchodní právo, včetně práva obchodních společností, poskytuje komplexní právní servis v oblasti převodu nemovitostí, řešení pohledávek a závazků, včetně aspektů související s insolvenčním řízením a zabývá se též obhajobou v trestních věcech, a to především v oblasti trestných činů souvisejících s podnikáním.

Dlouhodobě se věnuje problematice kárné odpovědnosti advokátů, od roku 2002 je členem Kárné komise České advokátní komory, od roku 2017 jejím místopředsedou.

Telefon

+420 602 769 391

Email

jan.skripsky@grobelnyskripsky.cz

Ev. číslo ČAK

ČAK 4526

ID dat. schr.

cqngduc

Grobelný
& Skřipský

 

KANCELÁŘ

 

Ostrava - Moravská Ostrava
Sokolská tř. 21
PSČ 702 00

KONTAKTY

596 138 745

596 101 901

kancelar@grobelnyskripsky.cz