Právní služby

Občanské právo

právní vztahy vyplývající ze zákona č. 40/1964 Sb. i ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 • vlastnické právo, držba, spoluvlastnictví (podílové spoluvlastnictví, přídatné spoluvlastnictví, bytové spoluvlastnictví)  – výkon, ochrana, zrušení a vypořádání, vydržení, sousedská práva,
 • právo stavby, věcná břemena, zástavní a zadržovací právo – vznik, změna, zánik
 • smluvní vztahy – zpracování všech druhů smluv, právní rozbory uzavřených smluv, výpovědi smluv, smluvní a zákonná odpovědnost za vady, zajištění závazků,
 • řešení sporů o peněžitá plnění, sepis narovnání či dohod o novaci
 • právní vztahy k nemovitostem – sepis smluv kupních, darovacích, zástavních, nájemních a podnájemních, o služebnostech; ověření totožnosti účastníků smluv za účelem vkladu práva do katastru nemovitostí; zpracování návrhů na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí (vč. ohlášení změn), výpovědi z nájmů bytů, žaloby na vyklizení nemovitostí, či o oprávněnosti výpovědi z nájmu; spolupráce s realitními kancelářemi
 • společenství vlastníků jednotek – vypracování stanov a smluv o prvních převodech jednotek do vlastnictví.
 • odpovědnost za škodu – obecná odpovědnost (porušení dobrých mravů, zákona či smlouvy) i zvláštní typy odpovědnosti (za škodu způsobenou nezletilým nebo nesvéprávnou osobou, za škodu z provozní činnosti, za škodu z provozu dopravních prostředků, za škodu způsobenou vadou výrobku, za škodu na věcech převzatých, odložených nebo vnesených), vč. náhrady škody při újmě na přirozených právech člověka
 • vyřizování pojistných událostí
 • bezdůvodné obohacení,
 • dědické právo
 • zastoupení před soudy všech stupňů včetně rozhodčích
 • právní pomoc v oblasti výtvarného umění

Specialisté

JUDr. Petr Grobelný

Společník kanceláře

+420 602 769 390

ID datové schránky: uqqhmti

JUDr. Pavel Nastis

Společník kanceláře

+420 724 096 821

ID datové schránky: bv7gtng

Mgr. Petr Vaněk

Společník kanceláře

+420 724 096 824

ID datové schránky: mb4f2az

Mgr. Dan Pospíšil

Společník kanceláře

+420 602 708 510

ID datové schránky: d24gjkj

JUDr. Martin Grobelný

Společník kanceláře

+420 724 061 416

ID datové schránky: 5hzhmte

Mgr. Jan Boroš

Společník kanceláře

+420 602 705 357

ID datové schránky: 3tpvb28

JUDr. Lucie Duračinská

Spolupracující advokát

+420 730 892 318

ID datové schránky: 95i5ym9

Další právní služby

Obchodní právo

Počet právníků: 3

Směnečné právo

Počet právníků: 3

Trestní právo

Počet právníků: 7

Pracovní právo

Počet právníků: 3

Rodinné právo

Počet právníků: 4

Exekuce a výkon rozhodnutí

Počet právníků: 2

Adresa
Advokátní kancelář
Grobelný & Skřipský

Sokolská třída 936/21
Ostrava – Moravská Ostrava
PSČ 702 00

Máte dotazy na naše služby?
Napište nám