Trestní právo

  • komplexní trestní obhajoba podezřelých a obviněných v trestním řízení na základě ustanovení ex offo i na základě plné moci
  • zastoupení poškozeného v trestním řízení při uplatňování nároku na náhradu škody
  • právní pomoc obětem trestných činů

Grobelný
& Skřipský

 

KANCELÁŘ

 

Ostrava - Moravská Ostrava
Sokolská tř. 21
PSČ 702 00

KONTAKTY

596 138 745

596 101 901

kancelar@grobelnyskripsky.cz