luci7

Mgr. Petr Vaněk

V roce 2002 absolvoval Právnickou fakultu University Karlovy v Praze. Po studiu nastoupil na Ministerstvo financí ČR, odbor evropské integrace. V roce 2003 krátce pracoval jako notářský koncipient a od 1.1. 2004 nastoupil v advokátní kanceláři Grobelný & Skřipský jako advokátní koncipient. V roce 2007 složil advokátní zkoušku a stal se společníkem v advokátní kanceláři Grobelný & Skřipský.

V rámci advokátní praxe poskytuje právní služby ve všech hlavních právních oborech, jedná s korporátními klienty, zaměřuje se na občanské, obchodní, trestní, rodinné, směnečné a pracovní právo, včetně práva nekalé soutěže a ochrany osobnosti, poskytuje veškerý právní servis v souvislosti s převodem nemovitostí, zejména advokátní úschovy peněz.

Telefon

+420 724 096 824

Email

petr.vanek@grobelnyskripsky.cz

Ev. číslo ČAK

ČAK 11611

ID dat. schr.

mb4f2az

Grobelný
& Skřipský

 

KANCELÁŘ

 

Ostrava - Moravská Ostrava
Sokolská tř. 21
PSČ 702 00

KONTAKTY

596 138 745

596 101 901

kancelar@grobelnyskripsky.cz