luci6

JUDr. Petr Grobelný

JUDr. Petr Grobelný je absolventem Právnické fakulty v Brně, kde v r. 1982 složil rigorózní zkoušku. V r. 1983 nastoupil jako koncipient do tehdejší Advokátní poradny v Ostravě a po vykonání advokátní zkoušky se stal od 1.11.1985 advokátem. Soukromou praxi vykonává od 1.7.1990 a od 1.1.1998 bylo založeno sdružení Grobelný & Skřipský. Poskytuje právní pomoc zejména v oblasti trestního práva, majetkového a rodinného práva a náhrady škody občanskoprávní a pracovněprávní.

JUDr. Petr Grobelný publikoval odborné články v řadě právnických časopisů - Právník, SZ, Bulletin Advokacie, Soudní rozhledy. Jedna z prací zpracovaná společně s MUDr. Šedivým obsahující právně-lékařské téma byla publikována jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.

Mezi jeho záliby patří zejména sport a výtvarné umění.

 

Telefon

+420 602 769 390

Email

petr.grobelny@grobelnyskripsky.cz

Ev. číslo ČAK

ČAK 0143

ID dat. schr.

ugghmti

Grobelný
& Skřipský

 

KANCELÁŘ

 

Ostrava - Moravská Ostrava
Sokolská tř. 21
PSČ 702 00

KONTAKTY

596 138 745

596 101 901

kancelar@grobelnyskripsky.cz