luci4

JUDr. Pavel Nastis

V roce 2001 absolvoval Právnickou fakultu Palackého univerzity v Olomouci a poté nastoupil do advokátní kanceláře Grobelný & Skřipský jako advokátní koncipient. Po složení advokátní zkoušky v roce 2004 se stal společníkem této advokátní kanceláře. V roce 2005 vykonal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze rigorózní zkoušku.

Specializuje se především na občanské, obchodní, rodinné a trestní právo. Poskytuje zejména veškerý právní servis při převodu nemovitostí a družstevních podílů v bytových družstvech, vymáhání pohledávek, sepisu smluv, zastupování v soudních a rozhodčích sporech a obhajobě v trestních a přestupkových řízeních.

Spolupracuje s redakcí České televize Ostrava při natáčení pořadu Černé ovce a příležitostně publikuje v odborném tisku.

Telefon

+420 724 096 821

Email

pavel.nastis@grobelnyskripsky.cz

Ev. číslo ČAK

ČAK 10465

ID dat. schr.

bv7gtng

Grobelný
& Skřipský

 

KANCELÁŘ

 

Ostrava - Moravská Ostrava
Sokolská tř. 21
PSČ 702 00

KONTAKTY

596 138 745

596 101 901

kancelar@grobelnyskripsky.cz