Obchodní právo

právní vztahy vyplývající ze zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník i ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

  • obchodní korporace (obchodní společnosti a družstva), spolky, fundace a nadace - zakládání, vznik, trvání, přeměna, rušení, zánik; vypracování společenských a zakladatelských smluv a stanov; svolávání, příprava a vedení ustavujících schůzí a valných hromad, vč. zajištění účasti notáře; zpracování návrhů ve vztahu k obchodnímu rejstříku
  • obchodně závazkové vztahy vyplývající ze zákona č. 513/1991 Sb. - vymáhání práv a povinností vyplývajících ze smluv, zajištění pohledávek, právní rozbory uzavřených smluv, výpovědi smluv
  • nekalá soutěž – prostředky ochrany před nekalosoutěžním jednáním či omezováním účasti jiných v hospodářské soutěži
  • zpracování všeobecných obchodních podmínek
  • zastoupení před soudy všech stupňů včetně rozhodčích

Grobelný
& Skřipský

 

KANCELÁŘ

 

Ostrava - Moravská Ostrava
Sokolská tř. 21
PSČ 702 00

KONTAKTY

596 138 745

596 101 901

kancelar@grobelnyskripsky.cz