Historie advokátní kanceláře

"Současnost"

"Současnost"

Advokátní kancelář Grobelný & Skřipský je svým způsobem ojedinělá skloubením advokátů, kteří prošli jednotnou koncipientskou výchovou a vzděláváním, na které bylo vynakládáno mimořádné úsilí. Právní služby poskytuje kancelář nejen v rámci regionu, ale na území celé ČR, právní pomoc je poskytována rovněž zahraničním klientům a mezi naše klienty patří i významné osobnosti a společnosti z regionu i z jiných krajů. Pojetí našich služeb vychází z konkrétních potřeb našich klientů, kterým se snažíme poskytovat komplexní právní servis služeb. Historie AK svědčí o bohatých zkušenostech z úspěšného zastupování klientů.

Začátky advokátní kanceláře

"1990"

JUDr. Petr Grobelný nastoupil jako advokátní koncipient po absolvování Právnické fakulky v Brně do bývalé Advokátní poradny v Ostravě. Jeho školiteli byli JUDr. Ota Pechan a JUDr. Josef Janů. Na jeho koncipientské výchově se podílela řada skvělých advokátů, příkladmo JUDr. Matyáš Bratter, odborník na trestní právo, JUDr. Milan Skalník, významný advokát a člen stavovských orgánů ČAK či JUDr. Vlastimil Ševčík, advokát a následně soudce Ústavního soudu ČR.

Po vykonání advokátní zkoušky se stal advokátem a od r. 1990 začal provozovat soukromou praxi. V r. 1994 u něho nastoupil jako koncipient JUDr. Jan Skřipský, Ph.D., absolvent Právnické fakulty v Brně, který v průběhu praxe vykonal rigorózní zkoušku a následně zkoušku advokátní. JUDr. Skřipský, Ph.D. je nyní také členem stavovských orgánů ČAK, a to kárné komise.
Od 1.1.1998 bylo založeno sdružení advokátů AK Grobelný & Skřipský.

Začátky advokátní kanceláře

"1990"

"2001"

"2001"

Některým koncipientům po vykonání advokátních zkoušek pak v průběhu dalších let byla nabídnuta účast ve sdružení. Takto nastoupili do AK v r. 2001 JUDr. Pavel Nastis, absolvent Právnické fakulty v Olomouci, v r. 2004 Mgr. Petr Vaněk, absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, v r. 2006 Mgr. Dan Pospíšil, absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, v r. 2008 JUDr. Martin Grobelný, absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v roce 2011 Mgr. Jan Boroš, absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kteří úspěšně vykonali advokátní zkoušky a stali se společníky ve sdružení. Od srpna 2017 je advokátní koncipientkou v AK JUDr. Lucie Klukavá.

Grobelný
& Skřipský

 

KANCELÁŘ

 

Ostrava - Moravská Ostrava
Sokolská tř. 21
PSČ 702 00

KONTAKTY

596 138 745

596 101 901

kancelar@grobelnyskripsky.cz