Exekuce a výkon rozhodnutí

  • vymáhání vykonatelných pohledávek prostřednictvím soudního vykonavatele či soudního exekutora všemi přípustnými formami - srážky ze mzdy, prodej movitých a nemovitých věcí, přikázání pohledávky z účtu atd.,
  • podání návrhu na exekuci a zastupování v exekučních řízeních

Grobelný
& Skřipský

 

KANCELÁŘ

 

Ostrava - Moravská Ostrava
Sokolská tř. 21
PSČ 702 00

KONTAKTY

596 138 745

596 101 901

kancelar@grobelnyskripsky.cz