Advokátní úschova

Poskytuje svým klientům možnost využít advokátní úschovy finančních prostředků. Advokátní úschova jako jedno z alternativních řešení úschovy finančních prostředků, poskytuje klientovi jistotu řádné úschovy, správy a výplaty peněz, jež mnohdy mohou být předmětem smluvních vztahů. Advokátem přijaté finanční prostředky jsou po celou dobu úschovy složeny na zvláštním bankovním účtu, oddělené od jiných finančních prostředků, a to včetně těch, které jsou  předmětem jiné advokátní úschovy. Advokátní úschova je založena na řádné písemné smlouvě o úschově, ze které vyplývají práva a povinnosti stran, zejména povinnosti advokáta o způsobu nakládání se svěřenými finančními prostředky.

Advokátní úschovu doporučujeme našim klientům využívat především v případech, kdy je splnění peněžitého závazku vázáno na splnění povinnosti jejich smluvního partnera, např. úschova finančních prostředků při převodech nemovitostí.

Grobelný
& Skřipský

 

KANCELÁŘ

 

Ostrava - Moravská Ostrava
Sokolská tř. 21
PSČ 702 00

KONTAKTY

596 138 745

596 101 901

kancelar@grobelnyskripsky.cz